Kurumsal Kimlik Danışmanlığı


Rekabet ve Pazarlama Stratejileri İşletmelerin ayakta kalabilmeleri için strateji geliştirmek zorunda olduğu aşikardır. Önemli stratejik alanlardan biri kuşkusuz pazarlamadır. Rekabet ve pazarlama stratejileri geliştirme stratejik yönetim anlayışının bir sonucudur. Dolayısı ile işletme içerisinde stratejik yönetim anlayışın varlığı bu çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ön şarttır.