Mevzuat


-Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu

-T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun